top of page

Oppsummeringsrapport: 

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa 

Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn (2015-2019).

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa - evalueringsrapport

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa- kortversjon

Gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse 

Hvordan styrke lokal sosial bærekraft? 

Folkehelse skapes der vi bor, lever og arbeider. Men hva kjennetegner et helsefremmende og sosialt bærekraftig lokalsamfunn? Hva bidrar til trivsel og livskvalitet? Hvordan kan medvirkning og samskaping bli en naturlig del av lokalt plan- og utviklingsarbeid? Hvordan kan kommuner og utdanningsinstitusjoner samarbeide bedre om kunnskapsutvikling? Hvordan frembringe kunnskap om dette, og ikke bare informasjon?

 

Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for å styrke sosial bærekraft, og for å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftsmål. I perioden 2015–2018 har 40 kommuner i åtte fylker gjennomført ulike prosjekter for å utvikle helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn. 

 

Nå har du en unik mulighet til å lære av erfaringene fra disse prosjektene, når de oppsummeres på en konferanse i Stavanger i november.

 

I dette prosjektet har Helsedirektoratet også samarbeidet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Husbanken.

bottom of page