Bilder

Klikk knapp for å se bilder fra konferansen, av fotograf Tord Paulsen.