top of page

Program

Preliminært fagprogram - mindre endringer kommer. 

Under konferansen vil det være stands for formidling av erfaringer og tiltak fra nærmiljøprosjekter.

bottom of page