top of page

Om Nærmiljøprosjektet

I utviklingsprosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» 2015 – 2018, deltar 8 fylkeskommuner, 7 høgskoler/ universitet og 40 kommuner, samt statlige etater. Helsedirektoratet bidrar med tilskuddsmidler, tilrettelegging og kompetanse sammen med de andre aktørene.

Gjennom utviklingsarbeidet kartlegges og identifiseres nærmiljøkvaliteter gjennom deltakelse og medvirkning fra lokalbefolkningen. God stedsutvikling og gode lokalsamfunn har stor betydning for livskvalitet og trivsel og er viktig for kommunenes systematiske folkehelsearbeid i framtiden.

Deltakende kommuner

 

Regionale forsknings- og utdanningsinstitusjoner

Statlige samarbeidspartnere

bottom of page